Rhododendron brachycarpum var. tigerstedtii - mustilarododendron

Mustila Arboretum erhöll år 1931 fröer av svavelrododendron från bergsområdet Pungsan i Nordkorea. Av fröerna utvecklades ändå någonting helt annat. Plantorna visade sig vara en tidigare nästan okänd, robustväxande, storbladig och storblommig koreansk form av fujirododendron (Rhododendron brachycarpum), som år 1970 namngavs som underarten Rhododendron brachycarpum subsp. tigerstedtii. I Finland är den bekant under namnet mustilarododendron efter sin första odlingsplats.

Mustilarododendron var den enda alprosen som klarade sig utan skador under vinterkrigets kyla. Den exceptionellt goda vinterhärdigheten erbjöd en grogrund för det förädlingsarbete av alprosor som inleddes i Helsingfors universitet år 1973. Som den viktigaste moderplantan användes mustilarododendron. De sorter som förädlingsarbetet resulterade i har förekommit i handeln sedan 1990. Däremot har just mustilarododendron knappast odlats någonstans..

De ursprungliga gamla mustilarododendronbuskarna som växer i Rhododendrondalens södra delar är lätta att känna igen redan på sin storlek. Bladen är mörkt gröna, blänkande och stora och de skyddar sig mot kyla och uttorkning genom att tätt rulla ihop sig vid minsta köldknäpp. Buskarna blommar rikligen ungefär vart tredje år. Blommorna är öppet klockformade, vita med bruna fläckar och slår ut i blom i början av juni.

 

Suku
Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_brachycarpum_tigerstedtii_yleiskuva_jsaarinen.jpg
rhododendron_brachycarpum_tigerstedtii_jreinikainen.jpg