Rhododendron - alprosen 'Mist Maiden'

Yakushimanum-gruppens alprosor har på grund av sitt täta bollformade växtsätt rönt stor uppmärksamhet i synnerhet i små trädgårdar under de senaste årtiondena. 'Mist Maiden' är en av gruppens härdigaste. Amerikanen David Leach som registrerade sorten, fick på sin tid fröer av yakushimanalprosen (R. degronianum subsp. yakushimanum) från England. Han var övertygad om att plantorna 'Mist Maiden och systern 'Pink Parasol', som han hade dragit upp från frön, var fröäkta och inte korsningar. Man har ändå kunnat anta, att fröerna inte var av rena arter, och i sorterna har man iakttagit tydliga drag av vresrododendron (R. smirnowii).

'Mist Maiden' blommar i juni med fräscha ljusröda blommor som bleknar till vitt under blomningen. Efter avslutad blomning börjar årsskottenas tillväxt i silvergrått ludd och ger på sätt och vis intrycket av en andra blomning. Luddet under bladen förbättrar torktåligheten och 'Mist Maiden' skall helst planteras på ljusare växtplatser än andra alprosor. Den blommar allra rikligast just på ljusa ställen.

'Mist Maiden' är tät, vackert rundad och långsamtväxande. På 10 år får den en höjd omkring 1 meter men kan fortsätta att växa till en höjd av ca 1,5 meter.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_mist_maiden_turunsaaristo_kristiantheqvist.jpg