Rhododendron - alprosen 'Lee's Dark Purple'

'Lee's Dark Purple' är en av de äldsta relativt härdiga sorterna bland de klassiska alprosorna och den är fortfarande mycket populär. Orsaken till populariteten är de oemotståndliga mörkt lila blommorna i sina fulländade runda blomställningar. Sorten har nedärvda anlag av korsningar med catawbarododendron (R. catawbiense). Man har antagit att den är en korsning med sommarrododendron (R. maximum), men det saknas säkra uppgifter eller bevis i saken.

Busken växer på 10 år till höjden av 1,5 meter ifall snön inte tynger ner den vilket fallet är på Arboretum Mustila. Å andra sidan får skotten som kryper längs marken ett bra skydd mot kyla. Också ljusförhållandena inverkar, i skugga växer busken kraftigare och blir inte lika kompakt som i halvskugga.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat