Rhododendron - alprosor

Trots sitt namn är alprosorna inga rosor utan de tillhör familjen ljungväxter (Ericaceae). Oberoende av sitt exotiska ursprung är de släktingar till våra inhemska risväxter som blåbär (Vaccinum myrtillus) och lingon (V. vitis-idaea) och trivs följaktligen i liknande luftig och sur jordmån.

I Arboretum Mustila växer idag ett femtiotal rhododendronarter, av vilka de äldsta har klarat sig bra i nästan hundra år, medan de yngsta ingår i nya odlingsförsök under de senaste åren. Till största delen består beståndet av alprosor i arboretet av hybrider mellan härdiga sorter, där föräldrarnas egenskaper kan ses i olika kombinationer precis som hos människobarnen. Särskilt härdiga hybrider har i Arboretum Mustila och på annat håll fått egna sortnamn. I motsats till naturenliga arter är sorterna resultat av människohand och kan endast förökas vegetativt med sticklingar eller mikroförökning.