Rhododendron - alprosen 'Lampion'

Namnet 'Lampion' betyder kinesisk lykta, och visst lyser den här alprosen upp hela busken med sin överväldigande ljusröda blomning. De dekorativa rödbruna knopparna öppnar sig i början av juni till kraftigt röda blommor vars färg på några dagar bleknar på det typiska sättet för alprosorna i Yakushimanum-gruppen.

'Lampion' är en korsning mellan sorten 'Bad Eilsen' med nedärvda anlag av revrododendron och yakushimanalprosen R. degronianum subsp. yakushimanum. Tysken Hans Hachmann som har stor erfarenhet av växtförädling har utfört korsningen.

'Lampion' är till växtsättet tätare och lägre än yakushimanalprosen, och fastän busken inte är särkilt köldhärdig är den seglivad och har klarat sig bra under snötäcket intill stigen i Rhododendrondalen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_lampion_kukinta_jsaarinen.jpg