Rhododendron caucasicum - kaukasisk rododendron

Kaukasisk rododendron växer i bergstrakter med låg kalkhalt ovanför trädgränsen i Kaukasus. I det här området förekommer på naturlig väg flertalet arter av alpros av vilka kaukasisk rododendron växer på de högsta höjderna ofta på öppna bergsängar som en mattlik buskvegetation. Busken är en halv meter hög men betydligt bredare.

De äggformat avlånga bladens översida är kal medan undersidan är täckt av en ljus luddig beläggning. Blommorna är vita eller ljust gula och när de öppnar sig får de ofta ett stänk av rött.

Nedärvda anlag av kaukasisk rododendron förekommer i flere också för finländarna bekanta förädlade sorter (bla 'Cunningham's White' och 'Pohjolan tytär'). Kaukasisk rododendron har planterats bara i något enstaka arboretum. Den anses vara krävande i odling och känslig för svampsjukdomar, vilket säkert är fallet i varma klimat. Ändå klarar den sig bra så långt norrut som i Uleåborg och på Kolahalvön.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat