Rhododendron viscosum - sen azalea

Sen azalea är en sommargrön, flerformig art av azalea, som i likhet med flertalet släktingar kommer från Nordamerika. Artens naturliga utbredningsområde ligger i östra USA och sträcker sig från delstaten Maine till Texas. De nordligaste ursprungsarterna tycks klara sig också i södra Finland. I naturligt tillstånd växer sen azalea i fuktiga granskogar och intill kärrmarker. I USA kallas den kärrazalea.

Buskarna blir i sina hemtrakter upp till 3 meter höga men betydligt mindre i Finland. Blommorna är trattformade, ljusa och ibland ljusröda. Busken blommar sent, i Finland först i juli, och därför är den ett bra verktyg för att förlänga azaleans blomningstid. Blommorna göms delvis under bladen, men de är i Tujadalen mycket närvarande på grund av sina starka dofter som skiljer sig från dofterna hos övriga azaleor.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_viscosum_kristiantheqvist.jpg
Location