Rhododendron arborescens - doftazalea

Doftazalean förekommer i naturligt tillstånd i de östra delarna av USA som en vintergrön buske vilken i sina hemtrakter kan få formen av ett litet träd. Trädet trivs vid fuktiga flodstränder och i Allleghanys bergstrakter där den ställvis bildar oigenomträngliga buskage. Enklast känns arten igen på sina årsskott som är släta i motsats till sina övriga amerikanska släktingar med vilka doftazalean ofta korsar sig.

Doftazalean blommar senare än sina nära släktingar, i Finland först i juli. Den har stora trattformade, väldoftande vita blommor. Doften är svår att beskriva men den har drag av kanel eller heliotrop.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_arborescens_kristiantheqvist.jpg