Lammastarha

Juniperus communis - (koti)kataja

Kataja eli kotikataja on maailman laajimmalle levinnyt havupuulaji. Se kasvaa kaikilla pohjoisen pallonpuoliskon mantereilla arktiselta tundralta subtropiikkiin. Tämä edellyttää hyvää sopeutumiskykyä erilaisiin olosuhteisiin. Katajan kasvupaikkavaatimukset ovatkin väljät. Sitä kasvaa sekä karuilla kallioilla että rehevissä lehdoissa.

Katajan kasvutapa vaihtelee pensasmaisesta, maata pitkin mataavasta pylväsmäiseen, joskus jopa puumaiseen muotoon. Eri muotoja esiintyy runsaasti näiden väliltä. Valikoituja muotoja myös tuotetaan ja myydään yleisesti lajikkeina.

Ulmus laevis - kynäjalava

Rotevakasvuinen kynäjalava, jota on kutsuttu myös nimellä kynnepää, on nykyisin vähän käytetty ja huonosti tunnettu kotimainen jalopuu. Suomessa se on Hämeessä muun muassa Vanajaveden rantojen tyyppipuita, ja voi rehevissä rantametsissä saavuttaa vuosisatojen aikana yli metrin läpimitan. Erikoisen nimensä puu on saanut eläimen niska- ja selkäjänteen vanhasta nimityksestä kynnepää, sillä kynäjalavan nahkamaista kuorta käytettiin ennen lujuutta vaativaan sidontaan. Myös luokki- eli vemmelpuuksi kynäjalavaa on Hämeessä kutsuttu.

Acer negundo - saarnivaahtera

Saarnivaahtera on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Se on amerikkalaisista vaahteralajeista laajimmalle levinnyt. Ulkonäöltään se poikkeaa suuresti muista vaahteralajeista, sillä sen lehdet muistuttavat saarnen (Fraxinus) lehtiä. Ne ovat päätöparisia, enimmäkseen viisilehdykkäisiä. Syysväri on keltainen.

Saarnivaahtera on kaksikotinen kasvi, jonka hedepuissa on tiheitä, pienikukkaisia huiskilokukintoja ja emipuissa pitkiä, riippuvia terttumaisia kukintoja. Puu kukkii aikaisin keväällä ennen lehtimistä, ja varsinkin hedekukinta voi olla näyttävä.

Lammastarha

Arboretumin kaakkoisosassa sijaitseva Lammastarha on entistä hakamaata, jossa pitkäaikaisen laidunnuksen jäljet yhä näkyvät. Tästä syntyy kaunis raunioromanttinen tunnelma ilman varsinaisia rakennusten jäänteitä. Istutuksia tälle maisemallisesti herkälle alueelle on tehty hyvin varovaisesti. Suurimmat istutuskokonaisuudet ovat lännenpihdan (Abies lasiocarpa) alkuperäkoe ja katajakedon liepeille istutettu kynäjalavametsikkö (Ulmus glabra).