Uudet kestävät koristekasvit (UKK): Hankkeen tavoitteet

UKK-hankkeen tavoitteena on etsiä uusia talvenkestäviä koristekasvilajeja ja lisäyskantoja kotimaisen taimituotannon käyttöä varten. Käytännössä projektilla haetaan voimavaroja jo olemassaolevan runsaan kenttäkoeaineiston tulosten kokoamiseen, jatkokokeiden perustamiseen lupaavimmilla lajeilla sekä jo testatun ja hyväksihavaitun materiaalin tuotteistamiseen ja kotimaisen viljelyn käynnistämiseen.

Projektin vanhimman perusmateriaalin muodostavat vuonna 1902 perustetun Arboretum Mustilan vanhoista koeistutuksista valitut parhaat lajit, jotka toistaiseksi puuttuvat yleisestä taimituotannosta, ja joilla katsotaan olevaan kaupallista kysyntää. Nuorempi materiaali koostuu 1990-luvulla Mustilaan istutetuista ja Mustilan kautta lukuisiin paikkoihin Etelä- ja Keski-Suomea levitetyistä koe-eristä. Tämä materiaali pitää sisällään lähes tuhat itse kerättyä tai ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta hankittua siemenerää käsittäen n. 300 puuvartista kasvilajia.

Parhaan mahdollisen koemateriaalin hankkimiseksi Mustila on kerännyt Pohjois-Amerikan lehtimetsäalueen pohjoisreunan lajiston niiden luontaisen levinneisyysalueen pohjoisreunoilta Saskatchewanista Quebeciin ja New Brunswickiin kahdella lähes täysin itse rahoittamallaan siemenkeruumatkalla (1993 ja 1996). Matkoilta tuotiin yhteensä 160 kg puhdistettua siementä, sisältäen yhteensä n. 500 keruuerää, pääasiassa lehtipuita ja pensaita.

Suurempien siemenerien testaamista varten on perustettu monisatapäinen harrastajarengas, jotka ovat vuodesta 1992 lähtien kasvattaneet koe-eriä eri puolilla Suomea ja raportoineet tuloksista Mustilaan. Mustilan Kotikunnassäätiö on rahoittanut koe-erien hankintaa ja keruumatkoja siten, että siemeneristä on peritty maksu niiden vastaanottajalta. Liioittelematta voidaan todeta että näin toimien on saatu levitettyä Suomessa ennennäkemättömän runsas tunnettua alkuperää oleva kasvimateriaali laajalle alueelle Etelä- ja Keski-Suomea.