Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium vitis-idaea - puolukka

Puolukka ja mustikka (Vaccinium myrtillus) ovat suomalaisten kangasmetsien tyyppikasveja. Mustikka viihtyy lehtomaisissa ja tuoreissa kangasmetsissä, puolukka puolestaan suosii valoisia, kuivahkoja kangasmetsiä. Mustilassa mustikka tekee tilaa puolukalle valoisissa, karuissa männiköissä ja Kotikunnaan lakiosissa kallioiden liepeillä.