Acer campestre

Acer campestre - niverävaahtera

Pienilehtinen niverävaahtera on eurooppalainen vaahteralaji, jonka luontainen kasvualue ulottuu pohjoisimmillaan Ruotsin eteläkärkeen ja Tanskaan. Sitä käytetään Keski-Euroopassa usein leikattavina pensasaitoina ja katupuina. Niverävaahtera sietää tuulta ja aurinkoa hyvin. Se suosii kalkkipitoisia maita toisin kuin monet muut vaahterat.