Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior - (lehto)saarni

Saarni esiintyy luonnonvaraisena Etelä-Suomessa ja on kasvupaikkansa suhteen kotimaisista jaloista lehtipuista vaateliain. Se kehittyy parhaiten rehevillä ja erittäin kosteilla rinnemailla. Levinneisyysalueen pohjoisemmat esiintymät ovat kosteita korpia, joissa pohjavesi on liikkuvaa. Viljeltynä saarni menestyy III-vyöhykkeelle asti, suojaisalla paikalla pohjoisempanakin, mutta jos saarnia halutaan kasvattaa puistopuina Keski-Suomessa, täytyy vaihtaa kestävämpiin amerikkalaisiin ja aasialaisiin saarnilajeihin.

Fraxinus excelsior - (lehto)saarni

Saarni (l. lehtosaarni) on kasvupaikkansa suhteen jaloista lehtipuistamme vaateliain. Myös saarnen viljelyalue Suomessa lienee suppein huolimatta siitä, että sen luontaisia esiintymiä tavataan mm. tammea pohjoisempana. Saarni kasvaa muiden jalojen lehtipuidemme tavoin Suomessa aivan levinneisyysalueensa pohjoisreunalla. Lehtosaarnen luontainen levinneisyys ulottuu lännessä Brittein saarilta ja Pohjois-Espanjasta aina Musta meren itäpuolelle. Ylempänä pohjoisessa saarnimetsät eivät ulotu yhtä kauas itään kuin esim. vaahteralla tai lehmuksella.