Fraxinus

Fraxinus excelsior - (lehto)saarni

Saarni (l. lehtosaarni) on kasvupaikkansa suhteen jaloista lehtipuistamme vaateliain. Myös saarnen viljelyalue Suomessa lienee suppein huolimatta siitä, että sen luontaisia esiintymiä tavataan mm. tammea pohjoisempana. Saarni kasvaa muiden jalojen lehtipuidemme tavoin Suomessa aivan levinneisyysalueensa pohjoisreunalla. Lehtosaarnen luontainen levinneisyys ulottuu lännessä Brittein saarilta ja Pohjois-Espanjasta aina Musta meren itäpuolelle. Ylempänä pohjoisessa saarnimetsät eivät ulotu yhtä kauas itään kuin esim. vaahteralla tai lehmuksella.