Skip to main content

Betula

Ulsike 1996: 95. Betula tauschii

Avainsana(t)

Ulkomaisten kasvilajien menestymistutkimuksessa eli Ulsike-projektissa laadittiin vuosien 1992-1997 koelajeista kuvaukset. Tämän sivun tiedot koskevat siten tiettyä koesiemenerää ja ovat saattaneet päivittyä mm. Ulsike-projektista saatujen kokemusten perusteella.

koe-erän tunnus: K09-95-286

alkuperä: Sachalin, Yuzno-Sakhalinsk

Laji on kohtalaisesen paljon omaa rauduskoivuamme (Betula pendula) muistuttava maantieteellinen laji Koillis-Aasiasta.

Eri lähdeteoksissa B. tauschii luetaan joko Betula platyphylla var. japonican alle tai lajiksi A mandshurica var. japonica.

Nähtäväksi jää tarjoaako laji muuta kuin puhtaasti botaanista ja taksonomista mielenkiintoa. Siemen itää nopeasti ilman esikäsittelyjä.

Kasvin perustiedot
Suku: 
Betula
Laji: 
tauschii

Betula pendula var. carelica - visakoivu

Visakoivu on rauduskoivun mutaatio, eli perinnöllinen poikkeama, tosin tutkijat eivät ole aivan yksimielisiä visan aiheuttajasta. Visaa tavataan luonnonvaraisena eniten määrätyissä osissa Etelä-Suomea sekä rajojen takana Karjalassa ja osissa Balttiaa. Visakoivua on viljelty Suomessa kymmeniä vuosia ja sitä hyödynnetään puusepänteollisuudessa sen oksia myöten. Parhaimmillaan hyvälaatuisista sorvipölleistä on maksettu lähes 4 euroa kilolta.

Visaa tavataan harvinaisena myös hyvin monelta puulajilta, mutta eräät visatutkijat ovat sitä mieltä, ettei sitä olisi koskaan löydetty hieskoivulta.

Visakoivua viljellään yleensä siemenlisätyistä taimista. Visa voidaan varmuudella siirtää kaikkiin jälkeläisiin vain kasvullisella monistamisella.

Muovihuonesiemenviljelyksillä tuotettu jalostussiemen tuottaa yleensä n. 70 % visaisia yksilöitä. Viime vuosina on ollut tarjolla myös solumonistettuja kloonivisoja, mutta näiden hinta tulee siementaimia kalliimmaksi.

Visakoivun kasvupaikkavaatimukset eivät juuri poikkea rauduskoivusta. Visalle riittää jopa hieman heikompi maa, sillä hyvin rehevällä maalla saattaa liian voimakas kasvu häiritä visautumista. Tärkein hoitotoimenpide visakoivikossa on siementaimien joukossa olevien visautumattomien rauduksien poisto. Toinen erikoinen piirre on oksattomien, tulevien sorvipölkkyjen (80 cm) hoitaminen karsimalla kuivia oksia. Visakoivu tulee alussa kasvattaa melko tiheässä, jotta oksat karsiutuvat ja puut tekevät kunnon runkoa, eivätkä liian aikaisin pensastu. Visautuminen näkyy ensimmäisenä oksakyhmyissä ja vähitellen juomuina, muhkuroina sekä kuoren rakenteessa. Eräiden visatyyppien erottaminen normaalista rauduksesta saattaa olla melko vaikeaa.

Taimivaiheen jälkeen visakoivu vaatii rauduskoivun tapaan runsaasti valoa, eikä sitä voi sen pienestä koostaa huolimatta kasvattaa ylispuuston alla eikä myöhemmällä iällä myöskään muiden puiden kanssa sekametsänä. Lue lisää »

Kasvin perustiedot
Suku: 
Betula
Laji: 
pendula var. carelica

Ulsike 1997: 103. Betula lenta - sokerikoivu

Avainsana(t)

Ulkomaisten kasvilajien menestymistutkimuksessa eli Ulsike-projektissa laadittiin vuosien 1992-1997 koelajeista kuvaukset. Tämän sivun tiedot koskevat siten tiettyä koesiemenerää ja ovat saattaneet päivittyä mm. Ulsike-projektista saatujen kokemusten perusteella.

koe-erän tunnus: K09-96-392 Lue lisää »

Kasvin perustiedot
Suku: 
Betula
Laji: 
lenta

Vipuvoimaa EU:lta    AEKR        elykeskus_vari_fin

Syndicate content