Abies sibirica

Abies sibirica - siperianpihta

Kapeana korkeaksi kasvava siperianpihta on useimmille suomalaisille Abies-suvun tutuin laji. Se on myös ensimmäinen Mustilassa viljelty vierasperäinen havupuulaji. Siperianpihtaa eli pihtakuusta tai siperian jalokuusta, kuten sitä aiemmin kutsuttiin, on käytetty paljon puisto- ja pihapuuna etenkin 1800-luvulla. Sen riippuvia oksia ja kapeita, monihaaraisia latvuksia voidaan nykyisin pitää jopa tunnusomaisena suomalaisen maaseudun kulttuurimaisemalle.

Abies sibirica - siperianpihta

Siperianpihta eli siperianjalokuusi on Abies-suvusta meille ehdottomasti tutuin. Puuta on käytetty yleisesti jo ainakin viime vuosisadan puolelta pihapiirien ja kujanteiden komistuksena ja sen on todettu menestyvän lähes koko maassa. Vanhojen maalaistalojen ja kartanoiden pihapiirissä kasvavat terävälatvaiset pihdat erottuvat jo kaukaa muista puulajeista.