Neillia incisa

Stephanandra incisa - stefanandra

Stefanandra är en ypperlig kantväxt i synnerhet i planteringar med nivåskillnader. Busken hör till familjen rosväxter (Rosaceae) och är bågformad. Den blir ungefär en halv neter hög med rika förgreningar och den har små rosenlika blommor. Dess naturliga utbredningsområden ligger i Japan och delar av Korea.