Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium vitis-idaea - lingon

Lingon och blåbär (Vaccinium myrtillus) är typväxter för finska moskogar. Blåbäret trivs bäst i lundartad och friska moskogar, lingonet föredra ljusa och torrare moskogar. På Arboretum Mustila ger bläbäret plats åt lingonet i soliga, karga tallbestånd och i Hembacken vid bergsknallarna.