Hemlokkimetsä

Tsuga heterophylla - västamerikansk hemlock, jättehemlock

​Jättehemlocken från de västra delarna av Nordamerika är det största trädet i sitt släkte. Jättehemlocken klarar skugga och förekommer som enstaka träd eller bildar täta skogspartier i bergsluttningar. Jättehemlockens krona är svagt kägelformad med nästan vågräta grenar. Topparna och grenspetsarna böjer sig sirligt på det för hemlockar typiska sättet. Barren är inbördes olika långa och spretar åt sidorna och uppåt. Vid stigande ålder ser grenarna på avstånd ut som mossbelupna skikt.

Chamaecyparis lawsoniana - ädelcypress

Den utrotningshotade ädelcypressen förekommer naturenligt endast i Klamath -bergens dalgångar i gränstrakterna mellan Oregon och Kalifornien. Den representerar tungviktarna bland träden eftersom den kan bli 70 m hög med en omkrets av 4 m. Åldern hos de äldsta nulevande träden uppskattas till 1800 år. Trädet är utrotningshotat tack vare svampangrepp av (Phytophtora lateralis). Svampen har sannolikt spridit sig till ädelcypressens naturliga växtplatser med människan. Trädet klarar inte av svampangreppen som riktar sig mot rotsystemet utan de förtvinar sakta men säkert.

Abies amabilis - purpurgran

Purpurgranen anses vara den vackraste ädelgranen som växer i Mustila. Den har gjort sig förtjänt av sitt vetenskapliga namn, amabilis bettyder behaglig eller älskansvärd. Purpurgranens mörkgröna grenar är utomordentligt dekorativa och trädet har ett ståtligt växtsätt med de fjäderlika grenarna placerade i kransar och grenarna i följande krans mellan de föregående axialt sett vilket ger ett harmoniskt och vackert utseende. Trots att denna ädelgran snabbt blir ett ståtligt, tätvuxet träd, är det frustrerande långsamtväxande, krävande och lite nyckfullt som ungt.