Lammastarha

Juniperus communis - en

Enen är den art av barrträd som är mest utbredd i världen. Den förekommer på alla kontinenter på norra halvklotet från den arktiska tundran till subtropiska breddgrader. Detta innebär stor anpassningsförmåga till olika förhållanden. Enens krav på växtunderlag är varierande. Den växer både på karga klippområden och i frodiga lundmarker.

Växtsättet varierar från ett busklikt krypande längs marken till en pelaraktig trädmässig form. Olika mellanformer förekommer rikligt. Utvalda former produceras och saluförs allmänt som underarter.

Ulmus laevis - vresalm

Den robusta vresalmen, är ett i våra dagar för många obekant och i ringa omfång använt inhemskt ädelträd. I Finland förekommer det i Tavastland bl a vid Vanajavesis stränder som ett typträd och det kan i frodiga strandskogar under århundradenas lopp uppnå en diameter på över 1 meter. Vresalmen har i finskan flere olika lokala benämningar som kynnepää, luokki och vemmelpuu.

Prunus maackii - näverhägg

Näverhäggen kan inte mäta sig med häggen när det gäller blomning men den väcker ändå uppmärksamhet genom sin vackra bark på stam och grenverk. Barken är vackert gult kopparfärgad och glänsande och den lossnar i stora flagor. Trädet växer snabbt, det har varken rotskott eller tornar, det är litet, men får en bred bladkrona när det åldras. Som flere andra arter av släktet Prunus utvecklar näverhäggen sidogrenar som utgår från samma ställe i stammen, vilket gör att grenarna lätt bryts av i stormvindar eller av snömassor.

Acer negundo - asklönn

Asklönnen kommer från Nordamerika. Av amerikanska lönnar har asklönnen utbrett sig allra mest. Utseendemässigt avviker den tydligt från andra arter av lönn eftersom bladen påminner om dem hos asken (Fraxinus). De är ändflikiga, oftast med fem sammansatta blad. Höstfärgen är gul.