Skip to main content

Havuterassi

Valeriana alliariifolia - helbladig vänderot

Den helbladiga vänderotens blomning påmnner om blomningen hos läkevänderot (V. officinalis) och flädervänderot (V. sambucifolia) som förekommer hos oss i naturligt tillstånd med sammansatta blommor. Den täta blomställningen innehåller små ljusröda eller nästan vita blommor på högsommaren. Bladen hos de inhemska arterna av vänderot är parflikiga medan den helbladiga vänderotens blad är enhetliga och hjärtformiga.

De förtjusande blommorna, de styva skaften och vackra bladen gör den helbladiga vänderoten till en ypperlig perenn som lätt kan kombineras med andra perenner. I Arboretum Mustila tycks den klara sig bra också i skogspartier i skuggan av de makedoniska tallarna (Pinus peuce).

Valeriana är ett uråldrigt läkemedel som har använts som sömnmedicin och lugnande medel. Fortfarande utnyttjas vissa arter av vänderot för framställning av läkemedel. Den mest kända är läkevänderot men också den helbladiga vänderoten används. Valerianan utvinns ur roten.

 

Trillium grandiflorum - stort treblad

Trillium grandiflorum ©Jaakko

Stort treblad växer i Nordamerika och östra Asien, och släktet innehåller flere fina perenner för skuggiga lägen. Växten karaktäriseras av talet tre. Skaftet är trekantigt och de vågräta blommorna är tre till antalet precis som kronbladen.

I dungen med makedonisk tall (Pinus peuce) intill Terrassen växer stort treblad vilket är det mest allmänt förekommande trebladet. I naturligt tillstånd växer den i lövskogarna de östra delarna av Nordamerika i stora utbredda vegetationer som påminner om vitsipporna (Anemone nemerosa) hos oss. Allt tycks vara större i USA, trebladet är robustare än vitsippan och sitt släktes största art. Också de vita blommorna som öppnar sig i juni är stora och öppna. De höjer sig fint över bladverket i motsats till några treblad med hängande blomställningar. I slutet av blomningen övergår blommorna i röda nyanser.

I Nordamerika beskattar man flitigt vegetationerna med stort treblad. Förutom användningen inom läkekonsten och som grönsak har växten samlats in från naturen till försäljning.

 

Tiarella cordifolia - spetsmössa

Tiarella cordifolia ©Susanna

Spetsmössan som till sin vita blomning påmnner om ekorrbär (Maianthemum bifolium) är en marktäckande växt som trivs i halvskugga med blommor som höjer sig ovanför bladen på friska växtplatser. Den sprids bra med sina revor men är inte för aggressiv. Bladen är ljust gröna och något hjärtformade. De är delvis städsegröna och färgen får röda nyanser till vintern. Spetsmössan förekommer också i sorter med röda blad.

Spetsmössan kommer från Nordamerika där den kan bilda breda mattor i bergtrakternas skogar tillsammans med fläcknäva (Geranium maculatum) och blåflox (Phlox divaricata). Spetsmössan är släkt med alunrot (Heuchera), och deras korsningar ( × Heucherella) som kallas klockvippor.

 

Syndicate content