Juniperus sabina

Juniperus sabina - sävenbom

Sävenbom förekommer naturenlig i de sydöstra delarna av Europa, i Alperna, Karpaterna, östra Sibirien samt i mellersta Asien på höjder mellan 1000 och 1300 m. Den växer invid skogsgränsen och i bergstrakternas buskområden.

Den variant av sävenbom, (J. sabina var. davurica) som förekommer i fjärran Östern har i fullvuxet tillstånd också nålformade barr medan barren hos sävenbom enbart är fjällformade.