Abies homolepis

Abies homolepis - nikkogran

Deutsche Dendrologische Gesellschaft donerade Arboretum Mustila ett parti treåriga nikkogranar under sitt besök i arboretet 1925. A. F. Tigerstedt förhöll sig skeptisk till utsikterna för träden att klara sig. Det oaktat finns träden fortfarande kvar i dag i de västra delarna av sydsluttningen intill vägen mellan Onnela och Hannula. De är välmående men inte särskilt storvuxna.