Vaccinium

Vaccinium vitis-idaea - lingon

Lingon och blåbär (Vaccinium myrtillus) är typväxter för finska moskogar. Blåbäret trivs bäst i lundartad och friska moskogar, lingonet föredra ljusa och torrare moskogar. På Arboretum Mustila ger bläbäret plats åt lingonet i soliga, karga tallbestånd och i Hembacken vid bergsknallarna.

Vaccinium myrtillus - blåbär

Blåbär är en av typväxterna i de finska skogarna. Merparten av Finlands moränjordar är av blåbärstyp med frisk moskog. Också Hembackens skogar inom Arboretum Mustila är huvudsakligen lundartade moskogar av blåbärs- eller blåbär-ekorrbärstyp. Blåbär trivs bäst i fuktig skogsmiljö i skydd av träden. Det finska uttrycket 'oma maa mansikka, muu maa mustikka' var det kriterium enligt vilket konfliktsituationer tidigare löstes i gången tid när vem som helst kunde röja åkermark från kronans skogar.