Euonymus macropterus

Euonymus macropterus - amurbenved

Amurbenveden kommer från Fjärran Östern och till Arboretum Mustila från ön Sachalin. Det avviker från sina övriga inom arboretet odlade släktingar genom sina kraftiga grenar, stora knoppar och ansenliga frukter. Årstillväxten påbörjas i klargröna färger tidigt om våren. I slutet av sommaren utvecklas de hängande fröställningarna som öppnar sig lyktformade eller som små propellrar och sprider fröerna som är täckta av en orangefärgad frökapsel.