Salix × rubens 'Basfordiana'

Salix × fragilis nothovar. basfordiana - gulpil

Gulpilen hör till gruppen grönpilar som bildats genom att korsa vitpil (S. alba) med pilen (S. euxina). Gulpilen avviker från grönpilarna endast genom sina gultorangefärgade grenar. Färgen är klarast på vårvintern och i unga grenar. Av den här orsaken beskärs trädet tidvis till en torso av storleken 1-2 m från vilken starkt färgade grenskott växer ut. Fritt växande kan trädet utvecklas till ett tom 25 m högt träd med en genomskärning av över 1 meter.