Acer circinatum

Acer circinatum - vinlönn

Vinlönnen är en amerikansk motsvarighet till den ostasiatiska fagerlönnen (A. sieboldianum) och den mandchuriska solfjäderslönnen (A. pseudosieboldianum). Den påminner mycket om de här båda lönnarna och i planteringar är det knepigt att skilja dem från varandra. Vinlönnen är känsligare än sina asiatiska släktingar och den förekommer i naturligt tillstånd endast på skyddade ställen i närheten av Stillahavet.