Prunus

Prunus virginiana - virginiahägg

Den nordamerikanska virginiahäggen är en högväxt buske eller litet träd som förekommer naturenligt ända från Stillahavskusten till Atlanten. I Kanada är virginiahäggen ett uppskattat prydnadsträd med skönhetsvärden likt körsbären under hela växtperioden. När bladen spricker ut är de röda, men senare svagt glänsande och mörkt gröna. Till hösten färgas bladen i vackra gula färgnyanser.

Prunus ussuriensis

Det här plommonet är en mystisk växt som inte nödvändigtvis är beskrivet i litteraturen. Ändå har man sedan länge känt till ett fruktträd i Fjärran Östern med det här namnet. Trädet, eller plommonträd i stil med detta, har under mycket lång tid odlats i närheten av ruinerna efter koreanska och kinesiska bosättningar i Ussur och längs floden Yalus dalgångar. Prunus ussuriensis påminner i mycket om japanskt plommon (P. salicina).

Prunus serotina - glanshägg

Glanshäggens smalt äggrundade blad glänser vackert mörkgrönt i den kägelformade bladkronan. Varma höstar antar bladen gula eller röda nyanser. Glanshäggen blommar efter bladsprickningen och en eller två veckor efter häggen (P. padus). Frukten är större än häggens och till en början röd för att senare när den mognar bli rödsvart.

Prunus sargentii - bergkörsbär

Bergkörsbäret är ett litet eller medelstort träd med regelbundna former som blommar tidigt om våren. Under sin kortvariga blomning är hon trädgårdens obestridliga prinsessa. Hela trädet kläs in i rosenröda, rätt stora körsbärsblommor. Blomningens tjusning understryks av den korta blomningen som kan vara över på en vecka.

Prunus pennsylvanica - amerikanskt häggkörsbär

Det amerikanska häggkörsbäret är speciellt tilltalande när det blommar i vitt med flockblommiga blomställningar i maj. Frukterna mognar på sensommaren och är röda stenfrukter stora som ärter och till smaken sura eller bittersöta. Bladen är smalt ägrundade och får till hösten vackra färger i rött eller gulrött. Bladkronan är smal och luftig. Grenarna är oftast upprättväxande medan grenarna hos sorten 'Bertta' hänger tydligt.

Prunus padus - hägg

Häggen som förekommer i hela Finland har välsignats med den generösaste blomningen av alla inhemska träd. Den utgör en väsentlig del som kulturväxt i det finländska landskapet där den förekommer längs uppröjda åkerkanter, intill brunnar och naturliga källor. Sluter man ögonen och föreställer sig landskapet medan morgonkylan avtar kan man förnimma doften av blommande hägg. Då har bladen redan slagit ut och den kraftiga längdtillväxten inletts för att så småningom avta.

Prunus nipponica var. kurilensis - kurilerkörsbär

Ett av de väsentliga inslagen i den japanska trädgården är de blommande körsbärsträden. De egentliga japanska prydnadskörsbären är ju inte så vinterhärdiga i Finland och därför är alla alternativ välkomna. Kurilerkörsbär är ett av de minsta och härdigaste. Det blommar i början av maj med svagt rosa, nästan vita blommor. Om hösten följer en andra period av färgprakt när bladen får en glödande orange höstglöd.

Prunus maximowiczii - häggkörsbär

Det ostasiatiska häggkörsbäret odlas irriterande sällan i Finland. Blomningen kan inte mäta sig med andra körsbär som blommar på bar kvist men tack vare sitt vackra växtsätt och goda vinteregenskaper utgör trädet ett utomordentligt tillskott till vårt utbud av blommande träd. Häggkörsbäret blommar i vitt efter bladsprickningen. Trädet utvecklas till ett vackert flerstammigt småträd med grenar på olika nivåer. Ställningen på bladen visar att häggkörsbäret klarar sig bättre i skugga än de flesta andra körsbär.

Prunus mahaleb - vejksel

Vejksel kommer från Europa och Mellanöstern. Vejksel har odlats sedan länge över hela världen och har i stor utsträckning använts som grundstam för surkörsbär (Prunus cerasus). Speciellt i Nordamerika används vejksel som häckväxt och den har spridits vidare med fåglar. Samma sak har inträffat på Stora Karlsö på Gotland. Vejksel används industriellt för sin aromatiskt doftande bark som innehåller kumarin.

Prunus maackii - näverhägg

Näverhäggen kan inte mäta sig med häggen när det gäller blomning men den väcker ändå uppmärksamhet genom sin vackra bark på stam och grenverk. Barken är vackert gult kopparfärgad och glänsande och den lossnar i stora flagor. Trädet växer snabbt, det har varken rotskott eller tornar, det är litet, men får en bred bladkrona när det åldras. Som flere andra arter av släktet Prunus utvecklar näverhäggen sidogrenar som utgår från samma ställe i stammen, vilket gör att grenarna lätt bryts av i stormvindar eller av snömassor.