Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus - tysklönn

Tysklönnen är ett vackert träd från Mellaneuropa som kan bli 300 år gammalt och då uppnå en vidlyftig krona med festlig kupolformer. Den har stora och ljusa gröna femuddiga blad. De påminner om vår inhemska lönn (Acer platanoides) med bladens flikar är ovalare och kanterna rundare. I Finland hinner tysklönnen endast sällan få höstfärger. Också utan blad är det lätta at känna igen tysklönnen på de gröna knopparna.