Arctostaphylos uva-ursi

Arctostaphylos uva-ursi - mjölon

Alla röda bär i torra moskogar är ingalunda lingon (Vaccinium vitis-idea) utan där kan också förekomma mjölon. Mjölon påminner i viss mån om lingonet och de förekommer också på samma växtplatser. Man kan skilja dem tex på årstillväxten som hos mjölonet glatt kryper och slingrar sig längs marken medan lingonets årstillväxt är upprättstående.