Betula fruticosa s. lat.

Betula humilis - buskbjörk

Buskbjörken hör tillsammans med dvärgbjörken (B. nana) till de dvärgvuxna björkarnas underfamilj. Buskbjörken blir ändå större än dvärgbjörken eller en buske av kanske 2 meters höjd. Barken är gråvit och grenarna rödbruna. Bladen är små, och smala som hos dvärgbjörken. Hängena är grova och stående och honhängena omformas efter befruktningen till lurviga fröhängen.