Calluna

Calluna vulgaris - ljung

Ljung är en inhemsk risväxt som de flesta känner igen. Ljungen påträffas både i ljusa moskogar, i sandiga marker, på berg, kärr och intill sandiga vägrenar. I Arboretum Mustila förekommer ljungen allmänt i de karga högst belägna tallskogsområdena intill bergspartiet. På flere ställen utgör ljungen en vacker och enhetlig vegetation. Ljungen blommar i slutet av sommaren med rödvioletta eller i sällsynta fall vita blommor. Ljungen är en viktig honungsväxt som ger en kraftigt smakande honung. Den kan också användas i teer och den är landskapsväxt för Kainuu.