Caragana

Caragana arborescens - sibirisk ärtbuske

Den sibiriska ärtbusken som förekommer naturenligt i Sibirien och de nordöstra delarna av Kina hämtades till Finland på 1740 -talet. Pehr Kalm införde fröer till Finland från St. Petersburg med avsikten att skapa en ny nyttoväxt men för det ändamålet lämpar sig inte den sibiriska ärtbuskens något giftiga baljor. Däremot har den här nykomlingen från 1700 -talet använts intill våra dagar som prydnadsväxt i trädgårdar, parker och i planteringar intill våra järnvägsstationer.