Celtis occidentalis

Celtis occidentalis - bäralm

Celtisen är nära släkt med almen (Ulmus). Bäralmen är den ena av två nordamerikanska arter. Den växer på vidsträckta områden i den milda växtzonen och klarar tom präriens torra och isande kalla vinterklimat. Bäralmen har aldrig spridit sig i Europa fastän den hämtades hit redan på 1600 -talet. Celtisarna har ett vackert livfullt grönt lövverk med upptåtriktade grenar som i sina yttre spetsarna böjer sig neråt och bildar en vacker krona. Små oansenliga blommmor under våren utveklas till små stenfrukter som under sommaren färgas röda för att senare övergå i blått. Bären är ätbara.