Corylus colurna

Corylus colurna - turkhassel

I motsats till den inhemska hasseln (Corylus avellana) blir turkhasseln ett stort, enstammigt träd med en regelbunden kägelformad krona.Barken är vackert korkartad och kork bildas också i grenarna som till sommaren skyms av det täta vackra bladverket. På hösten mognar de ätbara men mycket små nötterna i grupper om 3-8 nötter, envar omgiven av ett smalflikigt skydd.