Skip to main content

Rhododendron

Rhododendron - alprosen 'Ponticum Roseum'

rhododendron_ponticum_roseum_kukinta_jsaarinen.jpg

Sorten 'Ponticum Roseums' ursprung är obekant men man antar att det är en korsning mellan arterna R. ponticum och R. maximum. Under 1950 och 1960 -talen såldes sorten i USA under namnet 'Maximum Roseum'. Den är ändå ingen form av R. maximum utan en tydlig korsning. Saken blir inte enklare av att det tydligen förekommer tre olika kloner med samma namn.

'Ponticum Roseum' är en kraftigt växande buske som i gynnsamma förhållanden kan bli knappt två meter hög på 10 år. De finska vintrarna och snömassorna håller busken mycket lägre.

Sortens blommor liknar arten R. ponticums blommor och är till färgen ljust violetta. Kronbladens fläckar är orangeröda.

 

Rhododendron - alprosen 'P. J. Mezitt'

rhododendron_p_j_metzitt_kukinta_jsaarinen.jpg

Flere olika kloner av alpros har sålts under namnet 'P. J. Mezitt', som i någon mån avviker från varandra i förhållande till storleken och fläckarna i de övre kronbladen. Förvirringen berodde på att den amerikanska plantskoleodlaren som gjorde korsningen sålde flere av sina bästa fröplantor innan han hade namngivit dem. Det finns bara en riktig klon av 'P.J.Mezitt' men eftersom man inte med säkerhet vad som är till försäljning har man börjat kalla dem med det gemensamma namnet PJM eller PJM -gruppen. Andra namngivna kloner är bla 'PJM Elite', 'PJM Regal' och PJM Victor'.

'P.J. Mezitt' blommar med ljust violettröda blommor tidigt om våren. På soliga ställen överhöljs busken i blommor. Knoppar som öppnar sig kan ändå få frostskador kyliga nätter ifall busken har vaknat upp för tidigt.

Om hösten färgas en del av bladen i granna färger och faller av. Däremot blir det kvar blad i grenspetsarna som i takt med kylan färgas mahognybruna. När våren kommer återvänder klorofyllet till bladen som ser helt döda ut.

'P.J. Mezitt blir en tät och rund buske på drygt en meter på 10 år.

 

Rhododendron - alprosen 'Pink Parasol'

rhododendron_pink_parasol_turunsaaristo_kristiantheqvist.jpg

'Pink Parasol' är en vackert formad och rikligt blommande sort av yakushimanum med ljusröda blommor. Amerikanen David Leach som registrerade sorten, fick fröer av yakushimanalprosen (R. degronianum subsp. yakushimanum) från England. Han var övertygad om att plantorna 'Mist Maiden och systern 'Pink Parasol', som han hade dragit upp från frön, var fröäkta och inte korsningar. Man har ändå kunnat anta, att fröerna inte var av rena arter, och i sorterna har man iakttagit tydliga drag av vresrododendron (R. smirnowii).

'Pink Parasol' blommar i juni med ljusröda blommor som bleknar när blomningen framskrider. Den nya tillväxten är särskilt vacker med sina av ludd täckta blad. Luddet på undersidan ger torktålighet och sorten lönar sig att plantera på ljusa växtplatser för att uppnå en vackrare blomning.

'Pink Parasol' är långsamtväxande och uppnår en höjd av en halv meter på 10 år men fortsätter att växa till över en meter.

 

Syndicate content