Skip to main content

Rhododendron

Rhododendron - alprosen 'Uldis'

'Uldis' hör till de, av den lettiska professorn Rihards Kondratovičs namngivna alprosorna, som Arboretum Mustila erhöll våren 2011 från Lettland för odlingsförsök. Tillsvidare har man inte stora erfarenheter av de här lettländska sorterna men man antar att de till växtsätt och härdighet motsvarar egenskaperna hos catawbarododendron (R. catawbiense), ur vars öppet pollinerade ättlingar också 'Uldis' valdes ut.

Under gynnsamma förhållanden växer 'Uldis' till en 1,5 meter hög tät buske. På Arboretum Mustila blir busken lägre och bredare på grund av snötyngden om vintrarna. Bladverket är glest, men blomningen understundom riklig. De rödvioletta blommornas övre kronblad har gulgröna fläckar.

 

Rhododendron - alprosen 'Sprīdītis'

rhododendron_spriditis_yleiskuva_jsaarinen.jpg

'Sprīdītis' är utvald av den lettländska professorn Rihards Kondratovičs bland catawbarododendrons (R. catawbiense) öppet pollinerade fröplantor år 1957. Sorten blommar rikligt med ljust violetta blommor i juni. I Finland har man ännu inte mycket erfarenheter av sorten men man kan anta att den till sitt växtsätt och sin vinterhärdighet har samma egenskaper som catawbarododendron.

'Sprīdītis' blir under gynnsamma förhållanden på 10 år en 1,5 meter hög buske. I Arboretum Mustila tyngs den ner av snömassorna mot marken och blir under en meter hög med spretande grenar, som ändå blommar tacksamt ungefär vart annat år.

 

Rhododendron - alprosen 'Roseum Elegans'

rhododendron_roseum_elegans_kukinta_jsaarinen.jpg

'Roseum Elegans' är Anthony Waterers skapelse från 1800 -talet. Den påminner mycket om sorten 'English Roseum' av samma plantskoleodlare.

'Roseum Elegans' är den mest förekommande sorten av alpros i nordöstra USA s kalla trakter, precis som 'Catawbiense Grandiflorum' är det i Finland. På grund av sin alldaglighet uppskattas den inte längre lika mycket som tidigare. Hos oss hör den ändå till de bästa ljusröda alprosorna eftersom den i skydd av snön övervintrar bra i södra Finland. På marknaden förekommer flera kloner av sorten, men dessvärre är alla inte lika härdiga som den ursprungliga sorten.

'Roseum Elegans' blommar i juni med vackra ljusröda blommor. Den blir 1,5 meter hög på 10 år. I Finland tyngs grenrna ofta ner av snön och busken blir breder ut sig, i bästa fall till en flere meter bred buske.

 

Syndicate content