Skip to main content

Rhododendron

Rhododendron canadense - vårazalea

rhododendron_canadense_ojussila.jpg

Vårazalea är en liten anspråkslös buske som lämpar sig bra för Finlands klimat som den mest nordliga av alla azaleor. Den växer i Nordamerika och klarar sig tom i de halvarktiska områdena i östra Kanadas barrskogsregioner på Labradorhalvön.

Vårazalean förekommer i synnerhet i de södra delarna av sitt utbredningsområde intill kärr och bäckar. Mera norrut trivs den också i torrare omgivning. Den kan i likhet med getporsen på kärriga områden bilda enhetliga meterhöga snår. Vårazalean blommar på bar kvist före andra azaleor med violetta och mera sällan vita, små men sirliga blommor. Under blomningstiden kan snåren utgöra en överraskande syn i ett för övrigt enformigt nordligt barrskogslandskap.

Vårazalean kunde lämpa sig också i Finland i massplanteringar i fuktiga och tidvis våta växtplatser samt på naturliga områden där de små blommorna bättre passar in än större blommor hos förädlade sorter.

 

Rhododendron arborescens - doftazalea

rhododendron_arborescens_kristiantheqvist.jpg

Doftazalean förekommer i naturligt tillstånd i de östra delarna av USA som en vintergrön buske vilken i sina hemtrakter kan få formen av ett litet träd. Trädet trivs vid fuktiga flodstränder och i Allleghanys bergstrakter där den ställvis bildar oigenomträngliga buskage. Enklast känns arten igen på sina årsskott som är släta i motsats till sina övriga amerikanska släktingar med vilka doftazalean ofta korsar sig.

Doftazalean blommar senare än sina nära släktingar, i Finland först i juli. Den har stora trattformade, väldoftande vita blommor. Doften är svår att beskriva men den har drag av kanel eller heliotrop.

 

Rhododendron albrechtii - kejsarazalea

rhododendron_albrechtii_kukinta_jsaarinen.jpg

Japan var länge stängt för europeiska ögon och därför har den här sommargöna azalean inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Michael Albrecht, som tjänstgjorde vid ryska konsulatet i Hakodate på Hokkaido i slutet av 1800 -talet, uppmärksamgjorde kejsarazalean för europeerna. Det räckte ända till början av 1900 -talet innan kejsarazalean skulle ingå mera allmänt i samlingar i väst.

Kejsarazalean är en långsamtväxande och någon meter hög buske som växer i det kalla klimatet i de övre bergsluttningarna på Hokkaido och Honshu. De cyklamenröda blommorna slår ut på bar kvist i ändan av grenspetsarna tidigt om våren innan den övriga naturen ännu har vaknat upp efter vintern. Kort efter att blomningen inletts utvecklas de nya bladen på azaleans vis i grupper om fem i ändan av årsskottena.

I Finland har kejsarazalean visat sig vara en av de härdigaste arterna av azalea också om sträng vårfrost kan skada tidiga knoppar och blommor. Den här charmfulla busken kunde med fördel oftare ingå i våra trädgårdar som en del av den tidigaste vårblomningen.

 

Syndicate content