Skip to main content

Rhododendron

Rhododendron luteum - guldazalea

rhododendron_luteum_kukinta_jsaarinen.jpg

Guldazalea är en populär trädgårdsväxt med flere fina egenskaper. Blomningen inleds när bladen slår ut och fortsätter i etapper så att blomningstiden blir lång. Blommorna doftar kraftigt och några exemplar i trädgården åstadkommer en exotisk stämning. Gulsazalean är mycket anpassningsbar eftersom den kommer från trakter med mestadels mycket kontinentala klimat , vinterhärdigheten är ofta ganska bra. Dessutom kan den utveckla rotskott vilken sällan förekommer hos arter av släktet Rhododendron.

Det gamla talesättet "också den vackraste ros har törnen" gäller i symbolisk betydelse också guldazalean. Den innehåller nämligen det för människan giftiga ämnet grayanotoksin. Den grekiska författaren och krigsherren Xenofon i antikens Grekland, beskriver i verket Anabasis hur hans trupperna i det som idag är Kurdistan råkade ut för en mystisk sjukdom. Lokalbefolkningen förstod att undvika vad man kallade 'galen honung', men hungern efter sötsaker hos truperna långt borta från Grekland höll på att bli ödesdiger. Honungen som soldaterna samlat in kom från guldazalean vars giftiga nektar bina i området har specialiserat sig på. Trupperna återhämtade sig så småningom från sin frossa och guldazalean skrevs in i krigshistorien.

 

Rhododendron japonicum - japansk azalea

rhododendron_japonicum_kukinta_jsaarinen.jpg

Den japanska azalean växer på alla fyra japanska huvudöar. I motsats till flere andra azaleor är den ingen naturlig skogsväxt. I söder växer den på heta grässlätter och bergiga sluttningar, mera norrut vid kärrkanter, på klippor, i buskmarker och på hedar. I de södra delarna av sitt utbredningsområde är buskarna antingen gul- eller rödblommiga, medan de mera norrut oftast är rödblommiga. Blommorna är större och har bredare kronor i jämförelse med de amerikanska azaleorna.

Den japanska azaleans tidigare namn, parkazalea, berättar om växtens långa odlingshistoria i Finland. Den var under en lång tid den mest importerade azalea-arten och den kan fortfarande påträffas i gamla planteringar här och där i södra Finland. De nordligaste ursprungena är tämligen vinterhärdiga, också om knoppar och kvistar i bladkronan kan få frostskador. Azaleor från Arboretum Mustila och från andra växtplatser där de trivits bra användes också i Helsingfors universitets förädlingsprojekt av azaleor.

 

Rhododendron × fraseri - fraserazalea

rhododendron_fraserii_jreinikainen.jpg

Plantskoleodlaren George Fraser flyttade i slutet av 1800 -talet från Skottland till Kanada där han köpte ungefär 100 ha skog på Vancouver Island där han röjde upp mark för sina plantodlingar. Fraser gjorde korsningar med flere växtsläkter förutom alprosor.

Frasers första korsning av alprosor visade sig bero på tillfälligheter. Han hade beställt tranbärsplantor från Nova Scotia och med bland dem fanns som ett överflödigt ogräs en liten planta av vårazalea (R. canadense). Han planterade den och 15 år senare, när den blommade för första gången, pollinerade han den med pollen från japansk azalea (R. molle subsp. japonicum). Fraser skickade resultatet i form av plantor i knopp till Arnold Arboretum i Boston och Kew Gardens intill London. Oberoende av varandra gav de hybriden namnet Rhododendron × fraseri. Fraserazalean har registrerats med namnet Fraseri-gruppen.

På Arboretum Mustila har fraserazalea vuxit åtminstone sedan 1950 -talet. Vid det första ögonkastet ser den lilla busken ut som en större version av vårazalea. Den blommar årligen rikligt i slutet av maj aningen efter vårazalean men innan de flesta andra azaleorna. Blommorna är doftlösa och liknar orkideer som hos vårazalean men mycket större.

 

Syndicate content