Mercurialis

Mercurialis perennis - skogsbingel

Skogsbingeln är naturligt förekommande i lundarna i södra Finland, men kan odlas även längre norrut om förutsättningarna är de rätta; det vill säga en skuggig växtplats med näringsrik mulljord. På sådana ställen kan den bli en bra marktäckare med djupt gröna och täckande jordstammar. Dess dekorationsvärde grundar sig främst på det frodiga bladverket, även om de anspårkslösa, ljusgröna blommorna passar bra in i lundlandskapet under tidig vår. I Rhododenrondalen syns skogsbingeln bäst just då den blommar.