Reynoutria sachalinensis

Fallopia sachalinensis - jätteslide

Till familjen (Polygonaceae) hör växter från åtminstone tio släkten som klarar sig i Finland. Bland dem hittas sädesslaget bovete (Fagopyrum esculentum), ett flertal så kallade ogräs, och som prydnadsväxter använda perenner. Jätteslide, som under en växtperiod kan bli över 3 meter hög, är den största av dem, och man lär ofta känna den med det vetenskapliga namnet Polygonum sachalinense.