Reynotria japonica

Fallopia japonica - parkslide

Den bambuaktiga parkslidens ihåliga stam skjuter upp till en höjd av två meter under växtperioden och förgrenar sig först vid toppen. De gräddvita blommorna uppenbarar sig vid bladvecken under sensommaren. Även om det är frågan om en stor växt kan man ändå beskriva parkslidens växtsätt som sirligt.