Skip to main content

Fallopia

Fallopia sachalinensis - jätteslide

rheynotria_sachalinensis.jpg

Till familjen (Polygonaceae) hör växter från åtminstone tio släkten som klarar sig i Finland. Bland dem hittas sädesslaget bovete (Fagopyrum esculentum), ett flertal så kallade ogräs, och som prydnadsväxter använda perenner. Jätteslide, som under en växtperiod kan bli över 3 meter hög, är den största av dem, och man lär ofta känna den med det vetenskapliga namnet Polygonum sachalinense.

Det är allt skäl att noggrant välja ut växtplatsen för jätteslide. Den sprider sig effektivt med jordstammar och det är synnerligen arbetsdrygt att avlägsna ickeönskade vegetationer. Jätteslide är en bra växt där utbredningen kan avgränsas. De ihåliga skaften är som metspön. Skaften blir något grovare än hos den något mindre men populära arten finnslidet (F. japonica), som också sprider sig aggressivt. Ingendera av dem utvecklar fröer i Finland. Den kan också spridas av rotstumpar som har hamnat i komposten eller slängts åt sidan.

I Arboretum Mustila växer jätteslide i den norra ändan av Rhododendrondalen intill ajangranarna, Picea jezoensis. Skuggan i skogen och vägen ser till att utbredningen av den djungelaktiga vegetationen hålls inom rimliga gränser. I den andra ändan av stigen som går från beståndet av jätteslide till Azaleasluttningen, den sk Landshövdingsstigen, växer finnslide, och man kan lätt jämföra de här slidearterna med varandra i arboretet. Read more »

Fallopia japonica - parkslide

fallopia_japonica_turun_saaristo_kristiantheqvist.jpg

Den bambuaktiga parkslidens ihåliga stam skjuter upp till en höjd av två meter under växtperioden och förgrenar sig först vid toppen. De gräddvita blommorna uppenbarar sig vid bladvecken under sensommaren. Även om det är frågan om en stor växt kan man ändå beskriva parkslidens växtsätt som sirligt.

Parksliden hämtades till Europa på 1800-talet och den fick i Holland år 1847 en guldmedalj för årets mest intressanta växt. Efter rejält hundra år har den hamnat på listan över de hundra växter som sprider sig värst och mest och i många länder är det förbjudet att sprida den. Parksliden sprider sig under jorden med hjälp av sina rötter. Parksliden är en växt för den milda lövskogszonen och breder inte ut sig i vårt klimat lika kraftigt som längre söderut. Observationer om spridningar från odlingar har även i Finland ökat klart under de senaste åren.

Mustilas ståtliga parkslidebestånd i norra ändan av Rodondendrondalen väcker i allmänhet häpnad hos besökarna. Det är svårt att tro att den bambuaktiga djungeln under högsommaren helt vissnar ner före vintern. Här hålls växtligheten i styr tack vare vägen och skuggan från de stora träden.

 

Syndicate content