Fallopia

Fallopia sachalinensis - jätteslide

Till familjen (Polygonaceae) hör växter från åtminstone tio släkten som klarar sig i Finland. Bland dem hittas sädesslaget bovete (Fagopyrum esculentum), ett flertal så kallade ogräs, och som prydnadsväxter använda perenner. Jätteslide, som under en växtperiod kan bli över 3 meter hög, är den största av dem, och man lär ofta känna den med det vetenskapliga namnet Polygonum sachalinense.

Fallopia japonica - parkslide

Den bambuaktiga parkslidens ihåliga stam skjuter upp till en höjd av två meter under växtperioden och förgrenar sig först vid toppen. De gräddvita blommorna uppenbarar sig vid bladvecken under sensommaren. Även om det är frågan om en stor växt kan man ändå beskriva parkslidens växtsätt som sirligt.