Picea mariana

Picea mariana - svartgran

Svartgranen är hemma från Nordamerika där den växer i ett brett bälte från Alaska till Newfoundland och området kring de Stora sjöarna. På spridningsområdets sydliga delar växer svartgranen i kärriga ödemarker, längre norrut även på torrare momarker. Svartgranen är ett litet träd med klen stam och en mycket smal konisk topp. Barrens färg varierar: mörkgröna, blågröna eller blåvita. Kottarna är små och knubbiga, ofta samlade i täta klungor i toppen, och blir kvar på trädet under flera år.