Fraxinus rhynchophylla

Fraxinus rhynchophylla

Den här asken växer i näringsrika, fuktiga skogar på bergsluttningar och i floddalar över vidsträckta områden som breder ut sig från västra Kina ända till till Korea och ryska Fjärran Östern. De askar som odlas i Finland har sitt genetiska ursprung i områdets nordöstra hörn, och man kan känna igen två från varandra avvikande former nämligen, var. rhynchophylla, vars småblad är ovala och trubbiga som på de flesta askar, och var. densata, vars småblad är stora och breda, nästan runda och sträva som sandpapper.