Hydrangea heteromalla

Hydrangea heteromalla - rosenhortensia

Man har sedan länge odlat rosenhortensia i Finland men den har aldrig förekommit allmänt. Busken blommar i slutet av högsommaren men tidigare än de flesta andra hortensior. Rosenhortensian skiljer sig från syrenhortensian och övriga hortensior av typen (H. paniculata) genom sina flata blomställningar i vitt. De sterila strålblommorna i ytterkanten kan gå i rött. På ljusa växtplatser är rosenhortensian bladrik från topp till tå, men i skuggigare omgivning får den ett mera upprätt växtsätt. Fritt växande utvecklas rosenhortensian till rund buske med 2-3 meters höjd.