Ilex × meserveae

Ilex × meserveae - järnek

Järneken är ett städsegrönt träd som växer i västra Europa och som sedan förhistorisk tid har varit av särskild betydelse bla för kelter och romare. Järnek har alltid förknippats med julfirandet eftersom man trodde att växtens övernaturliga krafter var allra störst under vintersolståndet. Boningarna kläddes med grenar av järnek för att erbjuda skydd åt älvor och feer. Symboliken i de vintergröna bladen hänfördes också till den kristna jultraditionen i synnerhet i engelskspråkiga länder.