Pinus resinosa

Pinus resinosa - rödtall

Rödtall växer naturenligt i de nordöstra delarna av Nordamerika, i östra Kanada samt kring de stora sjöarna, i ett på finskt maner tjänligt klimatområde. Rödtallen utgör för oss en av de mest lovande tallarterna av utländskt ursprung. Rödtallen växer sig inte särskilt stor men den blir mycket vacker. Stammen går i rött som vår inhemska tall (P. sylvestris) men barren är mycket längre, tom 15 cm långa, och sitter fast på trädet från fyra till fem år.