Picea asperata

Picea asperata - sichuangran

Sichuangranen är närbesläktad med granen (Picea abies). Den kommer från västra Kina och är det enda barrträdet därifrån som hittils visat sig härdigt i Finland. Den avviker från granen genom sina gråartade barr och sin rödbruna och skrovliga stam. I övrigt skiljer sichuangranen inte nämnvärt från granen och av insamlade fröer förekommer i stor utsträckning korsningar mellanl gran och sichuangran. I Finland förekommer sichuangranen eller träd som misstänks vara sichuangran i höjd med Uleåborg. Därmed kan dessa träd odlas i största delen av vårt land med fröer av rätt ursprung.