Picea lutzii

Picea × lutzii - lutzigran

I nordvästra Nordamerika på snävt avgränsade områden i de nordvästra delarna av Alaska och Brittiska Columbia möts utbredningsområdena för den kontinentala vitgranen (P. glauca) och den ytterst maritima sitkagranen (P. sitchensis). I dessa områden förekommer en mellanform av vitgran och sitkagran. Mellanformen är uppkallad efter amerikanen H.J. Lutz som identifierade trädet i mitten av föregående sekel.